Oje semipermanente

Aron 141

29,00 lei48,00 lei

Oje semipermanente

Caesar 135

29,00 lei48,00 lei
29,00 lei48,00 lei

Oje semipermanente

Daisy 139

29,00 lei48,00 lei

Oje semipermanente

Diana 136

29,00 lei48,00 lei

PUPPY

Fifi 146

29,00 lei48,00 lei

Oje semipermanente

Ivvy 134

29,00 lei48,00 lei

Oje semipermanente

Jolene 140

29,00 lei48,00 lei

Oje semipermanente

Lady 132

29,00 lei48,00 lei

Oje semipermanente

Lola 137

29,00 lei48,00 lei

PUPPY

Moli 142

29,00 lei48,00 lei

PUPPY

Pablo 143

29,00 lei48,00 lei

Oje semipermanente

Pushek 133

29,00 lei48,00 lei

Oje semipermanente

Victor 138

29,00 lei48,00 lei

PUPPY

Zuza 144

29,00 lei48,00 lei